S Z K O Ł A    W    C E N T R U M    U W A G I
2010 - 2013
 • Harmonogram zajęć obowiązujący w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 - Gimnazjum nr 132 z O.I. [pdf] • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pdf]

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie [pdf]

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [pdf]

 • Program zajęć wyrównawczych: Moduł chemia i fizyka [pdf]

 • Program zajęć wyrównawczych: Moduł ekologia [pdf]

 • Program zajęć wyrównawczych: Moduł matematyka i fizyka [pdf]

 • Program zajęć wyrównawczych: Moduł nauki humanistyczne [pdf]

 • Program zajęć wyrównawczych: Moduł języka angielskiego [pdf]

 • Plakat - zajęcia filmowo-fotograficzne [pdf]

 • Plakat - zajęcia dziennikarskie [pdf]

 • Plakat - zajęcia teatralne [pdf]
 •