Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016


Na stronie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty ukazało się Zarz±dzenie w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego tre¶ci± uczniów i rodziców klas III.

 • Zarz±dzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 [pobierz plik]


 • Wykaz konkursów i olimpiad
 • Wykazy olimpiad dla gimnazjalistów - Zał±cznik Nr 1 [pobierz plik]
 • Wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowane przez Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty - Zał±cznik Nr 2 [pobierz plik]

 • Plan naboru na rok szkolny 2015/2016 - [pobierz plik - excel]

 • ¦rednia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 - [pobierz plik - excel]

 • Terminarz dni otwartych w liceach ogólnokształc±cych - [pobierz plik]

 • Terminarz dni otwartych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - [pobierz plik]

 • Harmonogram działań gimnazjalisty - [pobierz plik]

 • Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2015/2016 - [pobierz plik]
 • Jak co roku Perspektywy przygotowały Ranking Liceów Warszawskich 2014:
 • miejsca 1-50 [pobierz plik]
 • miejsca 51-100 [pobierz plik]

 • Na stronie www.perspektywy.pl znajduje się również ranking Techników.


  Informacje opracowane na podstawie materiałów zawartych na stronie Biura Edukacji [link]

  Anna Lewandowska
  Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji


  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2014/2015


  Na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ukazało się Zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią uczniów i rodziców klas III.

 • ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 [pobierz plik]

 • Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 [pobierz plik]


 • Wykaz konkursów i olimpiad
 • Wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Załącznik Nr 1 [pobierz plik]

 • Wykazy olimpiad dla gimnazjalistów - Załącznik Nr 2 [pobierz plik]

 • Wykazy olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych - Załącznik Nr 3 [pobierz plik]

 • Gimnazjum - wykaz zawodów sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły [pobierz plik]

 • Gimnazjum - wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły [pobierz plik]

 • Gimnazjum - wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły. [pobierz plik] • Plan naboru na rok szkolny 2014/2015 - [pobierz plik - excel]

 • Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 - [pobierz plik - excel]

 • Terminarz dni otwartych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - [pobierz plik - excel]

 • Harmonogram działań gimnazjalisty - [pobierz plik]

 • Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2014/2015 - [pobierz plik]
 • Jak co roku Perspektywy przygotowały Ranking Liceów Warszawskich 2014:
 • miejsca 1-50 [pobierz plik]
 • miejsca 51-100 [pobierz plik]

 • Na stronie www.perspektywy.pl znajduje się również ranking Techników.


  Informacje opracowane na podstawie materiałów zawartych na stronie Biura Edukacji [link]

  Anna Lewandowska
  Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2013/2014


  Na stronie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty ukazało się Zarz±dzenie w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego tre¶ci± uczniów i rodziców klas III.

 • Zarz±dzenie nr 10 z 11 lutego 2013 r. [pobierz plik]

 • Plan naboru na rok szkolny 2013/2014 [pobierz plik, format xls]

 • "Wybieraj z głow±" z gimnazjum na dalsz± drogę kształcenia [pobierz plik]

 • Harmonogram działań gimnazjalisty [pobierz plik]

 • Progi punktowe oddziałów w rekrutacji 2011/2012 [pobierz plik, format xls]

 • Schemat przebiegu rekrutacji [pobierz plik]

 • Wykaz konkursów i olimpiad
 • konkursy dla gimnazjów pobierz plik]
 • olimpiady dla gimnazjalistów pobierz plik]
 • dyscypliny sportowe pobierz plik]

 • Jak co roku Perspektywy przygotowały Ranking Liceów Warszawskich 2013, do pobrania dwa pliki
 • miejsca 1-50 [pobierz plik]
 • miejsca 51-100 [pobierz plik]

 • Na stronie www.perspektywy.pl znajduje się również ranking Techników.

  Informacje opracowane na podstawie danych zawartych na stronie Biura Edukacji.
  Anna Lewandowska
  Administrator Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2012/2013


  Na stronie Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty ukazało się Zarz±dzenie w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego tre¶ci± uczniów i rodziców klas III.

 • Zarz±dzenie nr 19 z 6 lutego 2012 r. [pobierz plik]

 • Plan naboru na rok szkolny 2012/2013 [pobierz plik, format xls]

 • Progi punktowe oddziałów w rekrutacji 2010/2011 [pobierz plik, format xls]

 • Jak dobrze wybrać szkołę [pobierz plik]

 • Harmonogram działań gimnazjalisty [pobierz plik]

 • Schemat przebiegu rekrutacji [pobierz plik]

 • Wykaz konkursów i olimpiad
 • konkursy pobierz plik]
 • olimpiady pobierz plik]
 • dyscypliny sportowe pobierz plik]


 • Jak co roku Perspektywy przygotowały Ranking Liceów Warszawskich 2011, do pobrania dwa pliki
 • miejsca 1-46 [pobierz plik]
 • miejsca 47-92 [pobierz plik]
 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2011/2012


  Wzorem lat ubiegłym rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów będzie odbywała się z wykorzystaniem

  Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.

  Powyższy System zostanie udostępniony dla kandydatów w dniu 12 maja 2011 roku.
  Adres strony internetowej www.warszawa.edu.com.pl/Kandydat


 • Szczegółowy Harmonogram działań gimnazjalisty w Systemie EWR [pobierz plik]

 • Poradnik "Jak dobrze wybrać szkołę" [pobierz plik]

 • Instrukacja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji [pobierz plik]

 • Progi punktowe oddziałów w rekrutacji 2010/2011 [pobierz plik, format xls]

 • Do pobrania s± równiez pliki zawieraj±ce plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012. W pliku do pobrania zamieszczono informacje o planowanej liczbie oddziałów klas pierwszych w podziale na typy szkół oraz o zaplanowanej liczbie uczniów w tych oddziałach.
  Oddziały ujęte w planie naboru będ± tworzone pod warunkiem, zgłoszenia się wystarczaj±cej liczby chętnych. Kandydaci będ± mogli skorygować swój wybór w dniach okre¶lonych w harmonogramie działań gimnazjalisty.

 • Plan naboru na rok szkolny 2011/2012 [pobierz plik, format xls]

 • Jak co roku Perspektywy przygotowały Ranking Liceów Warszawskich 2011 [pobierz plik]
  Informacje opracowane na podstawie danych zawartych na stronie Biura Edukacji.
  Anna Lewandowska
  Administrator SEWR