PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
rok szkolny 2014/2015

semestr IIW obowiązującej wersji planu umieszczone zostały zajęcia:

- realizacja programów autorskich: wtorek - 7 i 8 lekcja (klasy I);

- przygotowanie do egzaminu: czwartek-8 lekcja, piątek-1 lekcja (klasy III).

plan lekcji
  • Harmonogram: przygotowanie do egzaminu - II semestr wkrótce

  • Harmonogram zajęć pozalekcyjnych wkrótce


  •