Zapraszam wszystkich chętnych do przesyłania materiałów zwi±zanych z wydarzeniami, które maj± miejsce w naszej szkole. Mile widziane zdjęcia, komentarze, uwagi :).

Piszcie na adres anna.lewandowska@gim132waw.pl