INFORMACJE DLA RODZICÓW
rok szkolny 2013/2014

Przedstawiciele do Rady Rodziców z poszczególnych klas:

 • Izabela Kozłowska, klasa IA, skarbnik
 • Dariusz Dyszkiewicz, klasa Ib
 • Franciszek Pasiowiec, klasa IIa
 • Izabela Zackiewicz, klasa IIb, sekretarz
 • Agnieszka Wyrzykowska, klasa IIc
 • Edyta Komendarczyk, klasa IIIa, zastępca przewodnicz±cego
 • Adam Furmanik, klasa IIIb, przewodnicz±cy
 • Marzena Piecka, klasa IIIc
 • INFORMACJE RADY RODZICÓW

  adres e-mail: radarodzicow@gim132waw.pl

  Numer konta, na które Rodzice mog± dokonywać wpłat na rzecz Rady Rodziców:
  RADA GIMNAZJUM NR 132

  PKO BP S.A. V ODDZIAŁ CENTRUM W WARSZAWIE
  NR RACHUNKU: 31 1020 1055 0000 9102 0017 5026