Wszystkie zdjęcia umieszczone w linku Galeria wydarzeń podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 ww. Ustawy "Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej".
Zgodę taką posiada Gimnazjum nr 132 z O.I.
Wszelkie wykorzystywanie zdjęć bez wiedzy i zgody autorów oraz osób na nich umieszczonych, jest zabronione.
Rok szkolny:

[2000/2001]   [2001/2002]   [2002/2003]  

[2003/2004]   [2004/2005]   [2004/2005]  

[2005/2006]   [2006/2007]   [2007/2008]  

[2008/2009]   [2009/2010]   [2010/2011]  

[2011/2012]   [2012/2013]   [2013/2014]  

[2014/2015]