Strona organizatorów projektu


Koordynator projektu: p. Anna Mizeracka

2014/2015


Dni między 13.04 a 17.04.2015r. upłynęły w naszej szkole pod hasłem "Zdrowy Tydzień". W tym tygodniu na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia poświęcone tematyce zdrowia. Głównym celem lekcji było uświadomienie naszym uczniom zależności między prawidłowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, a zdrowiem człowieka. Uczniowie na podstawie informacji przekazanych przez nauczyciela i przy wykorzystaniu treści zawartych w prezentacji multimedialnej mieli za zadanie wyjaśnić znaczenie pojęcia zdrowy styl życia. Ponadto po przypomnieniu zasad zdrowego żywienia tworzyli własny dekalog zdrowego żywienia. Odbyła się także debata dotycząca znaczenia aktywności ruchowej
w życiu każdego człowieka w związku z zaobserwowanym w naszej szkole problemem otyłości wśród młodzieży i licznych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Na koniec zajęć można było sprawdzić swoje BMI (indeks wagi ciała) i zweryfikować z normą oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Uczniowie należący do szkolnego Klubu zdrowego gimnazjalisty przygotowali tablice informacyjne na temat: "Dlaczego warto jeść śniadanie"? "5 składników, które poprawiają koncentrację", "10 faktów o wodzie". Na tablicach informacyjnych pojawiły się także ważne dane dotyczące obchodów Światowego Dnia Zdrowia, które przypadły na dzień 07.04. 2015 r.

Anna Mizeracka

fot. p. A. Mizeracka

W dniach 3 - 7 listopada obchodziliśmy w naszej szkole "Tydzień dobrego samopoczucia", który został zrealizowany w ramach dwóch ogólnopolskich programów zdrowotnych: "Trzymaj formę" oraz "Żyj smacznie i zdrowo". W tych dniach wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili warsztaty z zakresu radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz rozwoju umiejętności podnoszenia poziomu dobrego samopoczucia. Zajęciom towarzyszyła muzyka relaksacyjna i wizualizacja. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie zasad higieny układu nerwowego w kontekście uczenia się. Dla młodzieży przygotowano również tablice informacyjne, na których zamieszczone były wszelkie informacje o metodach redukowania nadmiernego stresu, a tym samym zwiększania efektywności uczenia się.
W ramach profilaktyki zdrowia przygotowano także dla wszystkich uczniów "Dzień Witaminy", który stał się tradycją wpisaną w Program Wychowawczy Szkoły i jest bardzo lubiany przez młodzież. W roli głównej "witaminy" wystąpiła gruszka. Uczniowie mogli ją otrzymać udzielając poprawnej odpowiedzi na pytania quizu dotyczącego zdrowia i sportu.
Cały tydzień przebiegł w atmosferze dobrego samopoczucia i zgodnie z głównym założeniem - rozwinięcie u uczniów umiejętności z obszaru radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, głównie w kontekście interpersonalnym. Po wywiadzie przeprowadzonym wśród uczniów dowiedzieliśmy się, że dla niektórych osób były to bardzo ważne zajęcia, ponieważ dzięki nim zintegrowały się z zespołem klasowym. Mamy nadzieję, że młodzież równie chętnie weźmie udział w kolejnym wydarzeniu zaplanowanym w ramach profilaktyki zdrowia.

Anna Mizeracka
Olga Wiśniewska
Beata Sierańska

fot. A. Mizeracka Galeria

2013/2014


Dnia 18.06.2014 r. uczniowie klas drugich w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. "Z uśmiechem po zdrowie" przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów z klas trzecich i pierwszych rozgrywki sportowe. Gimnazjaliści sprawdzali swoje umiejętności sportowe w różnych konkurencjach np. slalom z piłeczką na rakietce do tenisa stołowego, skoki na skakance, pompki, rzut krążkiem do celu i inne. Impreza sportowa dostarczyła naszym uczniom okazję do rywalizacji, ale też wiele radości. Pierwsze miejsce w rozgrywkach międzyklasowych zdobyła klasa II B. Gratulujemy dobrej formy przedstawicielom tej klasy. Pozostałe klasy również okazały sportowego ducha. Wielkie brawa dla wszystkich!

Monika Koziczyńska

fot. A. Lewandowska Galeria

Dnia 13.06.2014 r. uczniowie koła teatralnego po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Tym razem nasi szkolni aktorzy wcielili się w rolę sędziego, prokuratora, adwokata oraz świadków zeznających przeciwko papierosowi. Występ artystyczny pt. "Sąd nad papierosem" miał charakter profilaktyczny. Celem spektaklu było ukazanie naszym gimnazjalistom, jak bardzo szkodliwe są dla ich zdrowia i urody papierosy. Uczniowie znajdujący się na widowni obejrzeli przedstawienie w pełnym skupieniu i z dużym zaciekawieniem. Po części artystycznej odbył się quiz sprawdzający poziom wiedzy uczniów na temat zgubnych skutków palenia papierosów. Całe przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego pt. "Z uśmiechem po zdrowie", który realizowany jest przez klasy II A, II B i, II C oraz w związku z realizacją przez naszych uczniów dwóch programów edukacyjnych promujących zdrowy i aktywny styl życia tj. "Trzymaj formę" oraz "Żyj smacznie i zdrowo".

Monika Koziczyńska

fot. M. Koziczyńska Galeria

Dnia 03.06.2014r. gościliśmy w naszej szkole Panią Dietetyk. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum oraz grono pedagogiczne. Pani dietetyk zapoznała nas z zasadami zdrowego odżywiania oraz z chorobami związanymi z niewłaściwym żywieniem. Przedstawiła również najważniejsze sposoby na zdrowe komponowanie posiłków i podała przykłady niezdrowych produktów , które powodują liczne choroby całego organizmu. Po prezentacji uczniowie zadawali wiele pytań związanych z tematyką zdrowego odżywiania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Anna Mizeracka

fot. A. Mizeracka


Galeria zdjęć oraz opis - Dzień witaminy [link]

Galeria zdjęć oraz opis [link]

Nasze gimnazjum w tym roku szkolnym 2013-2014 realizuje dwa programy edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Są to: program "Trzymaj formę" - program współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz program :"Żyj smacznie i zdrowo" . Pomysł na ten program narodził się w związku z pogłębiającym się problemem nadwagi i otyłości wśród młodzieży w Polsce, czego główną przyczyną są złe nawyki żywieniowe. Program "Żyj smacznie i zdrowo" jest akcją edukacyjną marki WINIARY prowadzoną we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności w polskich gimnazjach (klasy I-III gimnazjum).
Głównym celem programu pt."Trzymaj formę" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród naszej młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Ponadto program zakłada:
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych.
Głównym celem programu pt. "Żyj smacznie i zdrowo" jest promocja wśród młodzieży gimnazjalnej zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych i zdrowych posiłków. Pokazanie młodzieży różnorodności dostępnych produktów oraz pokarmów, dzięki którym, możliwy jest kompromis pomiędzy jedzeniem zdrowym i smacznym. Utrwalanie odpowiedzialnych postaw związanych z niemarnowaniem jedzenia, z prawidłowym oraz świadomym kupowaniem, przygotowywaniem i przechowywaniem żywności. Ponadto, w ramach programu promujemy wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, podkreślając związek pomiędzy ekologią, a odżywianiem i zdrowym stylem życia.
Ponadto program zakłada:
a) Zachęcenie uczniów do regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków. Kształtowanie wśród gimnazjalistów postawy szacunku do żywności oraz umiejętności przygotowywania posiłków w taki sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia.
b) Kształtowanie wśród uczniów prawidłowych wzorów konsumpcji.
c) Propagowanie zasad prawidłowego żywienia, dobierania smacznych i zdrowych składników posiłków.
d) Edukacja z zakresu niemarnowania jedzenia. Przybliżenie zasad właściwego przygotowywania i przechowywania posiłków. e) Edukacja na temat związków pomiędzy żywieniem, a ekologią oraz promowanie proekologicznej postawy. f) Angażowanie rodziców do podejmowania tematyki zdrowego odżywiania z ich dziećmi oraz zachęcenie ich do zmiany złych nawyków żywieniowych swoich dzieci.
Adresatami programu są uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice.

Anna Mizeracka
2012/2013
Nasze gimnazjum w tym roku szkolnym 2012-2013 ponownie przystąpiło do programu edukacyjnego pt. "Trzymaj formę". Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród naszej młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Ponadto program zakłada:
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych.
Program "Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Adresatami programu są uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice.
W województwie mazowieckim do programu łącznie przystąpiło już 531 szkół gimnazjalnych.
Nasi uczniowie również postanowili w tym roku szkolnym trzymać formę, w związku z tym zaplanowaliśmy szereg ciekawych akcji promujących zdrowy tryb życia.

Oto nasze propozycje:
Zaplanowane działania
1. Omówienie piramidy żywienia, ustalenie zasad zdrowego stylu życia (metaplan)
2. Dzień zdrowych kanapek
3. Pokaz kursu pierwszej pomocy z udziałem uczniów szkoły
4. Witaminowe szaleństwo
5. Gazetki tematyczne na korytarzach
6. Przyczyny i skutki nowotworów skóry (pogadanki, film)
7. Test wydolności i test sprawności fizycznej- na lekcjach wf-u
8. Obliczanie BMI i WHR, przyczyny otyłości, anoreksji, bulimii
9. Konkurs plastyczny na temat zdrowego żywienia
10. Dzień wiosny pod hasłem: Żyj zdrowo i kolorowo (konkurs na sałatkę wiosenną lub owocową)
11. Tajemnicze E w kuchni (dotyczy konserwantów w produktach spożywczych najczęściej spożywanych przez młodzież w naszym Gimnazjum, na podstawie ankiety i wywiadu)
12. Czy wiesz, co jesz? (produkty najczęściej wybierane lub kupowane w sklepiku szkolnym, ankieta, wyniki prezentowane na forum szkoły)
13. Jabłko zamiast papierosa ( w tym dniu rozdajemy każdemu uczniowi jabłko, symbolizujące zdrowie, filmy o nałogach, pogadanki itp.)
14. Konkurs wiedzy o HIV i AIDS
15. XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
16. Układamy jadłospis dzienny lub tygodniowy dla gimnazjalisty i gimnazjalistki z uwzględnieniem kalorii i zdrowej diety
17. Ćwiczenia poprawiające kondycję - wf
16. Broszury informacyjne na określony temat, plakaty na drzwiach każdej klasy

Co udało nam się już zrealizować:
We wrześniu gościliśmy w naszej szkole druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która działa przy OSP Ursus. W tym spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie, dla których młodzież z MDP przygotowała:
1. Pokaz sprzętu pożarniczego i ratowniczego oraz wozu strażackiego
2. Można było także wcielić się w rolę prawdziwego strażaka, ponieważ młodzież z MDP przygotowała dla naszych uczniów ćwiczenia strażackie. Każdy w pełnym umundurowaniu mógł sprawdzić swoje siły na torze przeszkód.
3. Odbyły się także ćwiczenia z pierwszej pomocy, w których nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli.

Więcej informacji w linku Galeria

W ramach programu zdrowotnego, który jest bardzo ważną częścią naszego szkolnego Programu Wychowawczego odbył się w naszym gimnazjum 16 listopada Dzień Dobrego Jedzenia. Do warszawskiego kalendarza imprez szkolnych Dzień Dobrego Jedzenia został wprowadzony przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem", wzorem krajów Unii Europejskiej. Tego dnia szczególnie poprzez różnego rodzaju akcje prozdrowotne zachęca się uczniów do zdrowego odżywiania oraz ukazuje negatywne skutki otyłości.
W związku z powyższym tego dnia i w naszej szkole zagościła atmosfera dobrego jedzenia. Młodzież z klas trzecich na zajęciach technicznych pod opieką p. Anny Lewandowskiej przygotowywała zdrowe kanapki, które swoim wyglądem i zapachem kusiły całe grono pedagogiczne i wszystkich uczniów.
Więcej informacji w linku Galeria
Ponadto na godzinach wychowawczych każdy z wychowawców przedstawił i omówił piramidę żywienia oraz zapoznał uczniów z zasadami zdrowego stylu życia. Po czym zadaniem młodzieży było wspólne stworzenie klasowej piramidy żywienia, która później została wywieszona na drzwiach sali, którą dana klasa się opiekuje.

Uczennice klasy III B: Sylwia Jabłońska i Luiza Różańska przygotowały i przedstawiły nam prezentację multimedialną dotyczącą witamin i składników mineralnych.

Tego dnia miał miejsce także konkurs plastyczny pod hasłem: "Zaproponuj zdrowy posiłek". Najlepsze prace pod względem plastycznym i merytorycznym nagrodzono. Gazetka dotycząca anoreksji pozwoliła na lepsze zobrazowanie uczniom przyczyn i skutków tej choroby, która coraz częściej atakuje młodych ludzi. Gazetka cieszyła się ogromną popularnością szczególnie w gronie dziewcząt.
Na zajęciach wychowania fizycznego p. Teresa Dejneko wspólnie z uczniami układała jadłospis dzienny i tygodniowy dla gimnazjalistki i gimnazjalisty z uwzględnieniem kalorii i zdrowej diety. Odbyła się także pogadanka na temat "Jak żyć i nie tyć" - przyczyny i skutki zdrowotne nadwagi.
W związku z obserwowanym wśród naszej młodzieży problemem niewłaściwego odżywiania się oraz narastającą liczbą osób mających problem z nadwagą w ramach akcji "Czy wiesz co jesz"? w naszym gimnazjum przeprowadzona została ankieta na temat produktów najczęściej wybieranych i kupowanych w sklepiku szkolnym. Do wypełnienia takiej ankiety zaprosiliśmy także rodziców, którzy mogli przedstawić swój punkt widzenia na temat asortymentu sklepiku szkolnego oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące stylu żywienia swoich dzieci. Ankieta przeprowadzona została także wśród uczniów. Przeprowadzono także wywiad z opiekunem naszego szkolnego sklepiku na temat najczęściej i najrzadziej wybieranych i kupowanych produktów przez naszą młodzież.

Wyniki ankiet wkrótce zostaną przedstawione.

W związku ze zbliżającym się konkursem wiedzy o HIV i AIDS przygotowana została gazetka o tej problematyce w celu zapoznania z tą tematyką naszych uczniów. 17 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS pod kierunkiem p. Emilii Jaroszonek. Pierwsze miejsce zajął Dawid Kacprzyk z klasy IIIA.

Dnia 29 września 2012 r. na "Festiwalu szkół i przedszkoli w Dzielnicy Ursus" nasze Gimnazjum przygotowało stoisko, które za sprawą wielu atrakcji cieszyło się dużą popularnością. W tym dniu można było także pod kierunkiem p. Teresy Dejneko obliczyć swoje BMI i WHR.

Anna Mizeracka